Banner PMI Infra

Contracten
Een RAW bestek wordt door ons opgesteld op basis van RAW Systematiek. Hiermee worden duidelijke resultaatsomschrijving gemaakt van het te realiseren werk. Een duidelijke invulling van de voor het werk benodigde beschrijvingen evenals aanvullingen van de door de opdrachtgever gewenste aanpassingen zorgen voor maatwerk van het betreffende contractstuk.

Ook andere vormen van contracten kunnen door ons worden opgesteld. Te denken valt dan aan oplossingsvrij specificeren. Hierbij stellen we eisen aan mogelijke oplossingen zonder een invulling te geven aan de oplossing

Kostenramingen
Realistisch begroting van projecten is van groot belang. Onze expertise bevindt zich op dit terrein. Wij zijn thuis in het opstellen van kostenramingen en bieden alle ondersteuning op het gebied van kostenramingen van infrastructurele werken. In overleg met de opdrachtgever stellen wij realistische randvoorwaarden op en worden eventuele financiële risico's benoemd en in kaart gebracht.

Tevens zijn wij in staat om bouwkostenramingen te maken volgens de SSK Methodiek. In combinatie met de RAW- systematiek is de SSK het instrument bij uitstek om de kosten van het totale bouwproces inzichtelijk te houden. Met de SSK Methodiek kunnen organisaties de investeringskosten van projecten eenduidig in kaart brengen. Zo kunnen zij beter communiceren over de financiële risico’s van hun projecten. Dit kan voor iedere projectfase en met inbegrip van alle onzekerheden.

Maatwerk
Of u nu een gedetailleerde projectraming of een globale inschatting van projectkosten uitgewerkt wilt hebben, wij kunnen dat voor u realiseren. Wij kunnen “op maat” moederbestekken en prijzenbestanden voor u opstellen. U kunt er voor kiezen om deze zelf te onderhouden of dit door ons te laten doen.

Aanbestedingsbegeleiding
Onze dienstverlening beperkt zich niet alleen tot het aanleveren van contracten en financiële gegevens van projecten. Wij kunnen ook voor u de gehele aanbesteding begeleiden en zijn thuis in het aanbesteden en inkooptrajecten. Wij helpen graag u bij het opstellen van uw contractdocumenten en bij het kiezen van de juiste vorm.

Gunningsadvies
Voordat u het werk gaat gunnen kunnen wij u vanuit onze expertise de inschrijvingen beoordelen op rechtmatigheid en mogelijk speculerende inschrijvingen. Door ons mee te laten kijken kunnen wij u adviseren over de gedane inschrijving en u behoeden voor financiële risico’s tijdens de uitvoering.Contracten Een RAW bestek wordt door ons opgesteld op basis van RAW Systematiek. Hiermee worden duidelijke resultaatsomschrijving gemaakt van het te realiseren werk. Een duidelijke invulling van de voor het werk benodigde beschrijvingen evenals aanvullingen van de door de opdrachtgever gewenste aanpassingen zorgen voor maatwerk van het betreffende contractstuk.

Ook andere vormen van contracten kunnen door ons worden opgesteld. Te denken valt dan aan oplossingsvrij specificeren. Hierbij stellen we eisen aan mogelijke oplossingen zonder een invulling te geven aan de oplossing

Kostenramingen
Realistisch begroting van projecten is van groot belang. Onze expertise bevindt zich op dit terrein. Wij zijn thuis in het opstellen van kostenramingen en bieden alle ondersteuning op het gebied van kostenramingen van infrastructurele werken. In overleg met de opdrachtgever stellen wij realistische randvoorwaarden op en worden eventuele financiële risico's benoemd en in kaart gebracht.

Tevens zijn wij in staat om bouwkostenramingen te maken volgens de SSK Methodiek. In combinatie met de RAW- systematiek is de SSK het instrument bij uitstek om de kosten van het totale bouwproces inzichtelijk te houden. Met de SSK Methodiek kunnen organisaties de investeringskosten van projecten eenduidig in kaart brengen. Zo kunnen zij beter communiceren over de financiële risico’s van hun projecten. Dit kan voor iedere projectfase en met inbegrip van alle onzekerheden.

Maatwerk
Of u nu een gedetailleerde projectraming of een globale inschatting van projectkosten uitgewerkt wilt hebben, wij kunnen dat voor u realiseren. Wij kunnen “op maat” moederbestekken en prijzenbestanden voor u opstellen. U kunt er voor kiezen om deze zelf te onderhouden of dit door ons te laten doen.

Aanbestedingsbegeleiding
Onze dienstverlening beperkt zich niet alleen tot het aanleveren van contracten en financiële gegevens van projecten. Wij kunnen ook voor u de gehele aanbesteding begeleiden en zijn thuis in het aanbesteden en inkooptrajecten. Wij helpen graag u bij het opstellen van uw contractdocumenten en bij het kiezen van de juiste vorm.

Gunningsadvies
Voordat u het werk gaat gunnen kunnen wij u vanuit onze expertise de inschrijvingen beoordelen op rechtmatigheid en mogelijk speculerende inschrijvingen. Door ons mee te laten kijken kunnen wij u adviseren over de gedane inschrijving en u behoeden voor financiële risico’s tijdens de uitvoering.