Banner PMI Infra

Wij kunnen participeren in uw projectmanagement waarbij wij onder andere ondersteuning bieden bij de communicatie tussen partijen, het structureren van interne- en externe projectprocessen, het coördineren en organiseren van bouw-en projectvergaderingen. Tevens kunnen wij invulling geven aan uw behoeft met betrekking:

  1. Project-en werkvoorbereiding
  2. het faseren van projecten
  3. het inrichten van projecten
  4. het opstellen van een projectplanning
  5. het opstellen van een projectplannen, voortgangsrapportages en beslisdocumenten (voor de volgende fase)

Wij kunnen uw management tevens ondersteunen tijdens de aanbestedingsfase.