Banner PMI Infra

Risicomanagement is een instrument dat ondersteuning biedt bij projectmatig werken. Met behulp van risicomanagement kunnen knelpunten vroegtijdig geopenbaard worden. Bij risicomanagement identificeren en kwalificeren/kwantificeren wij risico’s binnen een project. Al naar gelang uw eisen en wensen stellen wij een risico-inventarisatie op van uw project. Hierbij wordt op basis van aangeleverde stukken, zoals contractdocument, tekeningen en omgevingsbeschrijving, in overleg met de opdrachtgever een inventarisatie gemaakt van de risico’s welke theoretisch kunnen ontstaan bij het ontwerp en/of uitvoering van het te realiseren project.

Daarnaast worden er beheersmaatregelen vastgesteld. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden of de gevolgen van de risico’s worden beïnvloed.

Het uiteindelijke doel is te komen tot een risico inventarisatielijst (RIL) met de daarbij behorende beheersmaatregelen, die gedurende het project steeds kan worden herzien. Het belangrijkste resultaat van risicomanagement ligt niet in het berekende totale risico, maar in het risicobewustzijn bij de mensen die betrokken zijn bij het project en het inzicht in het project